CPVM-A234PD(1,430,000)
가격문의(상세정보 참조)

기본사양

 •  상품코드:  CPVM-A234PD
 •  유형 : 에어로 18단 에어컨(인버터)
 •  냉방면적 :758.5㎡
 •  냉방능력 : 8,300W
 •  실내기크기 : 360×1,915×341mm(WxHxD)
 •  실외기크기 : 1,040x810x460mm(WxHxD)
 •  소비전력 : 2.50kW
 •  전원 :  220V×60Hz
 •  색상 : 화이트

부가기능

 •  사계절 독립 원터치 제어(냉방, 공기정화, 제습) O                          
 •  18단 바람세기 조절 O                          
 •   PMV 운전 O                          
 •   팬 제어(상ㆍ중ㆍ하) O                          
 •   좌/우풍향 개별 운전 O                          
 •   온도/습도조절 O                          
 •   자동건조 O                          
 •   솔솔바람운전(3팬 기준)  O                          
 •   절전/쾌속 운전 O                          
 •   취침운전 O                          
 •   정전필터/카본필터 O                          
 •   극세사 프리필터 O                          
 •   스마트 인스톨 O                          
 •   스마트폰제어(WiFi)(옵션)  옵션 
구매평
Q&A